Meer over Loïs

Stichting Loïs is ontstaan uit de wens om een verschil te maken onder de toenemende groep vrouwen met kinderen die door diverse omstandigheden zonder huisvesting zijn komen te zitten. In onze programma’s besteden wij aandacht aan armoede, het opbouwen van zelfvertrouwen, werken aan egoversterking en het bekrachtigen van de moeder en kinderen.

Aanleiding

Circa 15% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Daarbovenop komt dat 1 op de 4 kinderen in Rotterdam opgroeit in armoede. De afgelopen jaren is het aantal bankslapers in Rotterdam toegenomen. Stichting Loïs zet zich in om moeder en kind(eren) een stabiele ondergrond te bieden en vicieuze cirkels te doorbreken om aan een positief toekomstbeeld te bouwen.

Werkwijze

Om een positief toekomstbeeld te creëren is het belangrijk om de basis op orde te hebben. Al jaren zijn de vrouwen die wij behandelen bekend bij Psychologenpraktijk Sane. Doormiddel van het bieden van ambulante zorg en allerlei andere projecten wil Stichting Loïs problematieken als armoede, schulden, diverse psychosociale problemen, trauma’s en een negatief zelfbeeld aanpakken.

In onze programma’s besteden wij aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen, werken aan egoversterking en het bekrachtigen van moeder en kind(eren). De professional pakt doormiddel van intensieve coaching, psychologische zorg, diverse programma’s en activiteiten, samen met moeder en kind(eren) problematiek aan en doorbreekt negatieve spiralen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van structuur in hun dagelijks leven, het leren stellen van grenzen of het onderhouden van financiële zaken.

Toekomstbeeld

Zelfredzaamheid is waar wij naar toewerken met moeder en kind(eren) gedurende het traject. Dit wordt bevorderd door het toereiken van verschillende tools, kennis en hulpmiddelen. Zo werken wij aan een huisvesting, zelfstandigheid, een positief toekomstbeeld en aan het bouwen van een sociaal vangnet die ten alle tijden ingezet kan worden.