Over Loïs

 

Stichting Loïs is ontstaan uit de wens om een verschil te maken onder de toenemende groep vrouwen met kinderen die door diverse omstandigheden zonder huisvesting zijn komen te zitten. In onze programma’s besteden wij aandacht aan armoede, het opbouwen van zelfvertrouwen, werken aan egoversterking en het bekrachtigen van de moeder en kinderen.

Samenwerken met Loïs

Loïs heeft een diepe wens om een blijvende impact te maken in de levens van dakloze vrouwen met een gezin. Wij geloven dat we dit doel alleen kunnen bereiken door de handen in één te slaan met andere organisaties die door dezelfde wens gedreven worden.

Daarom komen wij graag in contact met mensen en/of bedrijven die willen meedenken, diensten kunnen leveren en/of door persoonlijke inzet hun bijdrage willen leveren aan dit project. Wij geloven in een huis en veiligheid voor alle gezinnen!

Spreekt dit project en onze visie u aan en wilt u ook een bijdrage leveren om de daklozenproblematiek rondom gezinnen te verminderen in Rotterdam en omstreken meldt u dan aan voor één van onze Webinars waarin wij het project aan u zullen presenteren en er tevens ruimte is voor vragen en/of suggesties.

 

Programma’s van Loïs

Loïs bestrijdt armoede, dakloosheid en begeleidt vrouwen en hun kinderen naar zelfredzaamheid. Hoe pakken we dat aan?

  • Fase 1 Stabilisatie: In ons programma beginnen we met een fase van stabilisatie en het creëren van rust in de levens van de vrouwen. Geleidelijk brengen we samen in kaart welke problemen er spelen in de verschillende leefgebieden van zowel de moeder als de kinderen. Lees meer
  • Fase 2 Intensieve Begeleiding en Coaching: Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Loïs richt zich op het doorbreken van vicieuze cirkels door intensieve begeleiding en coaching van de moeder en kinderen. Lees meer
  • Fase 3 Zelfstandigheid: In de afronding van het traject werken onze professionals samen met de moeder aan een stabiel toekomstbeeld door het organiseren van werkgelegenheid en eigen huisvesting. Lees meer
  • Fase 4 Nazorg: Met het oog op terugvalpreventie bieden de professionals van Loïs, na afronding van het traject, laagfrequente ambulante begeleiding aan voor de moeder en kinderen. Lees meer

 
 

Publicaties van Loïs

Onze flyer is in de maak!

Veel mensen in ons netwerk hebben al interesse getoond in wat Loïs allemaal doet. Vandaar dat we druk bezig zijn met ons promotiemateriaal, want Loïs wil dat iedereen weet dat wij er zijn voor het empoweren van vrouwen!