Programma’s van Loïs

Loïs bestrijdt armoede, dakloosheid en begeleidt vrouwen en hun kinderen naar zelfredzaamheid. Hoe pakken we dat aan?

  • Fase 1 Stabilisatie: In ons programma beginnen we met een fase van stabilisatie en het creëren van rust in de levens van de vrouwen. Geleidelijk brengen we samen in kaart welke problemen er spelen in de verschillende leefgebieden van zowel de moeder als de kinderen. Lees meer
  • Fase 2 Intensieve Begeleiding en Coaching: Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Loïs richt zich op het doorbreken van vicieuze cirkels door intensieve begeleiding en coaching van de moeder en kinderen. Lees meer
  • Fase 3 Zelfstandigheid: In de afronding van het traject werken onze professionals samen met de moeder aan een stabiel toekomstbeeld door het organiseren van werkgelegenheid en eigen huisvesting. Lees meer
  • Fase 4 Nazorg: Met het oog op terugvalpreventie bieden de professionals van Loïs, na afronding van het traject, laagfrequente ambulante begeleiding aan voor de moeder en kinderen. Lees meer