Fase 1 | Stabilisatie

In ons programma beginnen we met een fase van stabilisatie en het creëren van rust in de levens van de vrouwen. Geleidelijk brengen we samen in kaart welke problemen er spelen in de verschillende leefgebieden van zowel de moeder als de kinderen.

Aanleiding

De cijfers omtrent armoede en misbruik blijven gestaag in Rotterdam. Circa 15% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Daarbovenop komt dat 1 op de 4 kinderen in Rotterdam opgroeit in armoede en dat een kwart van de Rotterdamse huishoudens over een onstabiele financiële situatie beschikken. Stichting Loïs zet zich in om moeder en kind(eren) een stabiele ondergrond te bieden en samen overzicht te krijgen over de situatie waarin zij zich bevinden.

Werkwijze

Tijdens de eerste fase zorgen wij ervoor dat we eerst met beide benen op de grond komen te staan. Samen met professionals inventariseren moeder (en kind(eren) waaraan gewerkt moet worden in de volgende fases. Door hier overzicht in te verkrijgen, kijken we ook naar waar directe hulp bij nodig is zodat wij dat kunnen bieden. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van kledingnood, stellen wij de kledingbank die wij tot onze beschikking hebben beschikbaar.

Inhoud van Programma

In onze programma’s zullen wij tijdens de stabilisatie fase inventariseren wat er aan de hand is en welke problemen spelen bij moeder en kind(eren). Door middel van 1-op-1 begeleiding kijken wij samen op welke gebieden rust gecreëerd kan worden en hoe wij dit teweeg kunnen brengen. Doormiddel van gesprekken met psychologen en maatschappelijk werkers ontleden wij samen de psychosociale situatie en problemen om daar gedurende het traject aan te werken.

Toekomstbeeld

We zorgen eerst voor rust zodat weer verder kunnen nadenken om een plan van aan aanpak op te stellen. In deze fase is ambulante begeleiding van belang, zodat het uiteindelijke toekomstbeeld gerealiseerd kan worden. Een mogelijkheid die Stichting Loïs in de toekomst aanbiedt is tijdelijke huisvesting. Zowel binnen de stichting zelf of elders. Echter is dit punt nog in ontwikkeling. Tenslotte, stellen wij samen met moeder en kind(eren) doelen op waar zij gedurende het traject en in de volgende fases aan kunnen werken.