Fase 2 | Intensieve Begeleiding en Coaching

Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Loïs richt zich op het doorbreken van vicieuze cirkels door intensieve begeleiding en coaching van de moeder en kinderen.

Aanleiding

Ieder kind heeft recht op een evenwaardig toekomstperspectief. St. Loïs wil vicieuze cirkels doorbreken tijdens de begeleiding van moeder en kind(eren). De cijfers omtrent armoede en misbruik blijven gestaag in Rotterdam. Circa 15% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Daarbovenop komt dat 1 op de 4 kinderen in Rotterdam opgroeit in armoede.

Binnen de stichting richten wij ons in de tweede fase op huisvesting en armoedebestrijding. Samen gaan we werken naar een positief toekomstperspectief.

Werkwijze

Samen met moeder en kind(eren) stellen we doelen op om zicht te houden op waar we naar toe werken. Om de vicieuze cirkel te doorbreken richten wij ons op intensieve begeleiding. Dit doormiddel van het opstellen van een begeleidings- en behandelplan en psychologische hulp. Ook kinderen nemen wij mee in het opstellen van de doelen om de uiteindelijke begeleidingsvorm vast te stellen vanaf dit punt.

Inhoud van Programma

Intensieve begeleiding en coaching is waar wij ons in deze fase oprichten. Tijdens de verschillende programma’s die wij uitzetten voor moeder en kind(eren) richten wij ons op het vernieuwen van hun denken, omgaan met emoties, verbeteren wij hun geletterdheid en bieden professionals tools aan waarmee zij de gemaakte doelen kunnen behalen. Moeder en kind(eren) weer in hun kracht neerzetten is waar st. Loïs zich voor hard maakt.

Toekomstbeeld

Professionals maken in deze fase gebruik van maatwerk voor ouder en kind om uiteindelijk naar zelfredzaamheid te werken. Met het oog om het gezin van ambulante begeleiding te voorzien, op de gebieden waar nodig.