Fase 3 | Zelfstandigheid

In de afronding van het traject werken onze professionals samen met de moeder aan een stabiel toekomstbeeld door het organiseren van werkgelegenheid en eigen huisvesting.

Aanleiding

Na de vele tegenslagen die veel jonge vrouwen in Rotterdam te voorduren hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffer zijn van misbruik of geen dak het hoofd hebben. Staan we nu hand in hand met ze om naar een stabiel toekomstbeeld te werken. Binnen Stichting Loïs werken we samen met moeder en kind(eren) naar zelfstandigheid. Om ouder en kind(eren) zelfredzaam te maken op gebieden als financiën en educatie.

Werkwijze

In de derde fase richten wij ons op de afronding van het traject. Zo werken wij naar zelfstandigheid door werkgelegenheid te bevestigen en op een later stadium (nog in ontwikkeling) eigen huisvesting te bevestigen. Ook kind(eren) betrekken professionals actief in deze fase, om te zien waar zij samen met moeder staan.

Inhoud van Programma

In de afronding van het traject organiseren professionals samen met moeder werkgelegenheid en op in een later stadium (nog in ontwikkeling) eigen huisvesting. Tenslotte inventariseren professionals samen met ouder en kind waar nog begeleiding nodig is.

Toekomstbeeld

Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en stabiliteit in het gezin is waar Stichting Loïs samen met ouder en kind naar toe heeft gewerkt. Het bieden van ambulante begeleiding van onze professionals zal nog altijd op de agenda staan om alle zaken in goede banen te blijven leiden.