Fase 4 | Nazorg

Met het oog op terugvalpreventie bieden de professionals van Loïs, na afronding van het traject, laagfrequente ambulante begeleiding aan voor de moeder en kinderen.

Aanleiding

Stichting Loïs staat voor het bekrachtigen van vrouwen en hen neerzetten in hun eigen kracht. Het eenjarig traject waar Stichting Loïs samen met moeder en kind(eren) werkt aan het doorbreken van vicieuze cirkels en het garanderen van een stabiele toekomst komt na ongeveer een jaar tot z’n einde. Vanaf hier willen we vrouwen die voorheen dakloos waren en geen overzicht hadden op hun zaken, met nieuwe zelfvertrouwen en tools weer de samenleving laten betreden.

Werkwijze

Met het oog op terugvalpreventie bieden de professionals van Stichting Loïs, na afronding van het traject laagfrequente ambulante begeleiding aan. Tijdens de nazorg installeren we ook het sociale vangnet om ouder en kind heen.

Inhoud van Programma

de afronding van het traject biedt Stichting Loïs nog ambulante begeleiding aan in het gezin. Hier wordt gekeken waar moeder en kind(eren) nog behoefte aan hebben om uiteindelijk zelfredzaam te worden. De werkgelegenheid waar al eerder naar gekeken was wordt nogmaals bevestigd. Het sociale netwerk om het gezin heen wordt opgebracht en tenslotte wordt er psychologische hulp geboden aan moeder en kind(eren) naar behoefte.

Toekomstbeeld

Onze professionals zullen ambulante begeleiding blijven geven in het gezin. Voornamelijk om zelfredzaamheid op langer termijn te bevorderen en belangrijke zaken zoals een sociaal vangnet om het gezin heen op te brengen en te installeren.